Varje år måste RIKSKRIS och lokalföreningana redovisa för Kriminalvården vilka anstalter som de har besökt och hur många muckhämtningar som har gjorts.

Men efter att Kalla fakta gått igenom samtliga handlingar hos Kriminalvården om KRIS kan vi konstatera att det råder stora brister redovisningen. Baserat på de redovisningar som nu har skickats in kan vi uppskatta att det saknas dokumentation kring tre miljoner kronor.

2003 redovisade samtliga lokalföreningar.
2004 saknas en del redovisningar.
2005 finns ingen redovisning alls.
2006 saknas redovisningar.
2007 finns det brister.
2008 har endast 10 av 24 lokalföreningar lämnat in sina ekonomiska redogörelser.