Det var i januari i år som Kalla fakta avslöjade att dunet i våra kuddar och jackor kan komma från fåglar som plockats medan de fortfarande lever. Reaktionerna var starka. Flera svenska företag skärpte sin dunpolicy. Kalla faktas rapportering väckte även politiska reaktioner.

"Oklart när fågeln känner smärta"

Kort efter Kalla faktas reportage inledde EU-kommissionen en granskning av dunmarknaden. Utredningen skall svara på frågan om det skall totalförbjudas att plocka fjädrar och dun från levande fåglar inom EU. Redan i dag är det förbjudet att plocka dun och fjädrar från levande fåglar på det sätt som visades i TV, men det finns undantag: Levandeplockning kan vara okej enligt vissa förutsättningar.
– Att samla in ruggat material - alltså fjädrar som fallit av - är klart tillåtet, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.
Om dunet ligger på marken ja, men får man plocka dem från fågeln? – Det är detta som de håller på att titta på nu, för frågan är när man utsätts för smärta, svarar han.

"Skördning" kan bli tillåten

I framtiden kan det bli så att levandeplockning är förbjudet, medan så kallad skördning är tillåten. Det betyder att det skulle vara tillåtet att plocka fåglarna levande i de perioder fågeln tappar sina fjädrar naturligt. Sveriges veterinärförbund är kritiskt:
– Jag tycker inte det är en trovärdig lösning. Å ena sidan säger man att man inte accepterar att djuren plågas när man plockar fjädrar av dem. Å andra sidan säger man att skördande är okej, när alla som har minsta insikt i den här problematiken inser att det går inte att skörda utan att plocka samtidigt, säger Johan Beck Friis på Sveriges Veterinärförbund.

Kalla fakta frågar återigen jordbruksministern hur han ser på rösterna från kritikerna:
Kritikerna menar att det finns en risk att detta kommer att fortsätta, att det är en politisk smart lösning. Vad tycker du? – Ja det är av det skälet som jag är glad över att kommissionen skall titta vidare och se om det behövs ytterligare förtydligande eller ytterligare lagstiftning, säger Eskil Erlandsson, jordbruksminister

Uppmanar till fortsatt bojkott

Tills det blir ett totalförbud, uppmanar Sveriges veterinärförbund konsumenter att inte köpa dun produkter.
– Om inte politikerna vill lagstifta, så är det jag som konsument som kan bojkotta eller vägra att köpa om jag inte får ordentliga garantier för att det här sköts på ett korrekt sätt, säger Johan Beck Friis.
När köper du en dunkudde igen? – Det kommer att ta lång tid, säger han.

Reportage: Per Hermanrud