Men hur länge kan ett statligt behandlingshem hålla en ungdom separerad från jämnåriga? Kalla fakta har träffat 18-åriga Nathalie som, efter att hon misshandlat personal på behandlingshemmet Brättegården utanför Vänersborg, vårdades enligt paragraf 15 b. Nathalie hölls inlåst i en bostad, där det inte bodde några andra ungdomar och där hennes enda sällskap var personalen.
- Man får sån jävla ångest. Jag grät mig till sömns varje natt. Ibland kunde jag göra sönder hela rummet. Jag låg och skakade i frustration och ångest, säger Nathalie.

Behandlingen är tänkt att pågå under en begränsad tid, vilket i 99,5 procent av fallen handlar om max tre veckor. I Nathalies fall förlängdes dock behandlingen gång på gång - och var till slut uppe i åtta månader.
- Om någon säger att du ska vara inlåst till ett visst datum då fixar man det på ett annat sätt. Men Nathalie hade inget slutdatum. I hennes huvud kunde det här fortgå i princip hur länge som helst, säger Mariette Rötnes, mamma till Nathalie.

Kalla faktas granskning visar att ungdomar som vårdas enligt paragraf 15 b har sämre rättigheter än exempelvis häktade kriminella när det gäller utomhusvistelse och umgänge. Och till skillnad från andra former av frihetsberövande krävs ingen domstolsprövning för att vårda någon i enskildhet.
- Det behövs inte. När det gäller vård- och behandlingsbeslut så har cheferna tillräcklig kompetens. Det ingår i vårt uppdrag, säger Ingvor Gunnarsson, regionchef på Statens institutionsstyrelse, som driver statliga behandlingshem.

Reporter: Magnus Wennerholm
Programledare: Peter Lindgren
Redaktör/redaktionschef: Susanne Edmark