I sin granskning har Kalla faktas Lennart Peterson och Robert Eriksson letat i tiotusentals dokument efter något som kanske kunde leda dem lite närmare en förklaring av den mystiska pseudonymen Sven-Roland Larsson.

Nu, 25 års senare, avslöjas uppgifter som kan ha stor betydelse för fallet Ströberg, men som säkerhetspolisen undanhållit från den rättsprocess som skulle bedöma fallets omständigheter och döma Bertil Ströberg.

Mannen i Solna

I ett PM med information som Säpo fått från Postverket berättar en kassörska på postkontoret i Solna att en man kommit in några dagar efter Ströbergs gripande och frågat efter "Poste Restante, Sven-Roland Larsson".

Omständigheterna tyder på att det skedde innan namnet Sven-Roland Larsson blev känt av allmänheten, men alltså strax efter att Bertil Ströberg gripits och förts till Kronobergshäktet i Stockholm.

Kassörskan har också lämnat ett signalement på mannen, men säkerhetspolisen tycks inte ha undersökt saken närmre och inte heller förhört kassörskan.
Vare sig Ströbergs advokater eller rätternas ledamöter fick höra talas om händelsen.

- Med den reservationen att det är 25 år sen så kan jag säga att det här är helt nytt för mig. Och om man har undanhållit det här medvetet är det flagrant, ett övertramp förstås, säger advokat Sven Severin som skötte Ströbergs försvar i Hovrätten.
Kalla fakta avslöjar också en hittills helt okänd storspion och hur hans historia har en oväntad koppling till fallet Ströberg.

Infiltratören

tt år efter att Bertil Ströberg gripits kliver en man in hos Säkerhetspolisen. Han säger att han vill lämna viktig information för att förhindra ett eventuellt justitiemord i fallet Ströberg. Han berättar att han långt tidigare också råkat ut för en dramatisk incident, iscensatt av någon som kallade sig Sven-Roland Larsson.

När vi kartlägger dessa uppgifter visar det sig att mannen är en hittills okänd storspion med uppdrag från den svenska säkerhetstjänsten. Han heter Lennart Savemark och infiltrerade under 1950-talet de kinesiska och sovjetiska ambassaderna. Han rapporterade från insidan till sin uppdragsgivare på Statspolisen.

I maj 1957 blir han avslöjad när en av hans rapporter till Statspolisen oförklarligt hamnar i brevlådan på den ambassadavdelning han infiltrerat. Säkerhetstjänsten hjälpte senare familjen Savemark att lämna landet.

Vill berätta sin historia

I juni 1984 har Lennart Savemark just sett ett tv-program om fallet Ströberg, och han skriver en detaljerad redogörelse om den händelse som förändrade hans liv 1957.

Han berättar att det ska ha funnits ett handskrivet erbjudande till sovjeterna när hans försvunna rapport skickades till dem.

Den handskrivna texten ska enligt hans uppgifter ha varit nästan identisk med instruktionerna i Ströberg-fallets spionbrev. Fler hemligheter erbjöds, mot pengar till postkontoret på Vasagatan i Stockholm, Poste Restante Sven-Roland Larsson.

Lennart Savemark gick den 14:e juni med denna redogörelse till Säkerhetspolisen. Han uppgav att han ville förhindra ett eventuellt justitiemord på Bertil Ströberg. Men Säkerhetspolisen berättade inte heller om detta för Ströbergs försvarare, eller för rätternas ledamöter som dömde Bertil Ströberg.