Ingen kan säga hur många råttorna är – bara att de är många och hela tiden blir fler.
– Ibland får vi telefonsamtal från hyresgäster där man klättrat upp i avloppsledningarna på toaletten tre-fyra våningar upp i fastigheten, säger Benny Thell, fastighetschef på Heimstaden till Kalla fakta.

"Ett samhällsproblem"

För fastighetsägarna har råttorna blivit en allt vanligare – om än ovälkommen - gäst.
– Råttan är ett samhällsproblem, en tickande bomb, säger Håkan Kjellberg, teknisk chef på Anticimex.
Den slutsatsen drar inte bara skadedjursanerarna utan även Världshälsoorganisationen (WHO) som kritiserar de europiska länderna för att sakna kontroll över råttorna och sjukdomarna som de kan sprida till människan.

Råttans smittor

Kalla fakta fångade en kloakråtta och lät Statens veterinärmedicinska anstalt undersöka vad den bar på för smittor.

Reportage: Ulla Danné

Se Kalla fakta på söndag 19.20.