Omdömet visar hur mycket tid personalen har för att ge hjälp, närmare bestämt hur mycket personal det finns på äldreboendet i förhållande till antalet boende. All personal som ger vård och omsorg räknas med.

Äldrebetyg på Personaltäthet: Attendo 2,3
Aleris 2,4
Carema 2,7
Sverige 3

Källa: Äldreguiden