Christer Karlsson muckade för sista gången 1997. Då var han 46-år och hade mer än halva sitt liv suttit på fängelse
– 30 år och 3 månader har jag räknat med att ha suttit inne, ut och in, 52 domar. Det handlade om allt ifrån narkotikabrott, grova narkotikabrott, inbrott, bankboxar, det mesta som gav pengar, säger Christer till Kalla fakta.

Ville lägga kriminaliteten bakom sig

Nu ville han lägga det kriminella livet bakom sig och hjälpa andra med liknande bakgrund. Christer Karlsson grundade Kriminellas revansch i samhället (KRIS), en förening där före detta kriminella möter upp den som friges från fängelse och hjälper honom eller henne tillbaka in i samhället.

Peter Söderlund muckade från fängelset

Den 1 augusti 1998 muckade Peter Söderlund från fängelset. Peter Söderlunds muck var startskottet till framgångssagan KRIS, med mottot hederlighet, drogfrihet, kamratskap och solidaritet.

– Jag bestämde mig för att hålla nykter och hederlig när jag kom ut. Men jag hade lite knutar i magen. Det fanns fortfarande saker som lockade med det liv som jag kände igen. Nu skulle jag välja människor som var drogfria, de var töntar som kramades. Men när jag väl fastnade i Krisrörelsen så var jag fast, säger Peter.

5.500 medlemmar

Christer och Peter hjälpte till att starta upp flera KRIS-föreningar runt om i landet. I dag är KRIS en förening med 5.500 medlemmar och 26 lokalföreningar. Det finns även ungdomsförening och systerföreningar utomlands, bland annat i Ryssland.

År 2000 bildades riksförbundet RIKS-KRIS, som skulle ha det övergripande ansvaret. Christer blev vald till ordförande för riksorganisationen. Peter Söderlund fick till slut ansvaret för utvecklingen av organisationen, både nationellt och internationellt. Han fick även ordförandeposten för KRIS Stockholmsavdelning.