Det är inte bara de kända antidepressiva medlen som ökar bland barn och ungdomar. Bland små barn ökar framför allt konsumtionen av sömnmedel.
Bland killar mellan 10 och 12 år är ökningen störst, över 4 000 procent på sju år.

Neuroleptika mot psykoser
Alla 10-19 år: 136 procent
Tjejer 16-19 år: 266 procent
Killar 16-19 år: 108 procent

Lugnande medel, narkotikaklassade Alla 10-19 år: 78 procent
Tjejer 16-19 år: 180 procent
Killar 16-19 år: 57 procent

Antidepressiva medel Alla 10-19 år: 125 procent
Tjejer 16-19 år: 155 procent
Killar 16-19 år: 128 procent

Sömnmedel och lugnande medel Alla 10-19 år: 861 procent
Tjejer 16-19 år: 492 procent
Killar 16-19 år: 543 procent
Tjejer 10-12 år: 1411 procent
Killar 10-12 år: 4132 procent
Tjejer 13-15 år: 1218 procent
Killar 13-15 år: 2787 procent
Tjejer 0-9 år: 2 606 procent
Killar 0-9 år: 3 262 procent

(Antal dagliga dygnsdoser som läkare i Sverige har skrivit ut.)

Källa: Apoteket