Våra uträkningar:

Örebro Airport

I reportaget redovisas att varje reguljär resa från eller till Örebro Airport subventioneras med 576 kronor. Siffran har vi fått genom att dela ägarbidraget 17 000 000 (från ägarna Länstrafiken i Örebro AB som i sin tur ägs av kommunerna och landstinget i Örebro län) till flygplatsen med de 29 528 (siffran kommer från Länstrafiken i Örebro AB) reguljärpassagerarna som trafikerade flygplatsen 2007.

Örebro flygplats fick under 2007 även stöd från Länsstyrelsen, Regionförbundet och Arbetsmarknadsverket, men detta är alltså inte medräknat här. Trots stödet gick flygplatsen med över en miljon i förlust, vilket vi heller inte räknat med i exemplet. Slutligen har vi inte räknat in charterpassagerarna i uträkningen, eftersom Länstrafikens VD Lasse Matsson till oss i intervjun klargjorde att det ”regionala intresset” som motiverar flygplatsen är reguljärtrafiken.

Torsby flygplats

I reportaget redovisas att varje reguljär resa från eller till Torsby flygplats subventioneras med 4 767 kronor. Siffran har vi fått genom att dela de olika stöden 2007 med de 2 457 passagerarna samma år (passagerarsiffran kommer från Luftfartsstyrelsen).

Torsby kommun har redovisat för oss att flygplatsen fick 3,2 miljoner från Luftfartsstyrelsen (exakt från Luftfartsstyrelsen är 32 140 00) och 5,1 miljoner från kommunen. Rikstrafiken har upphandlat flygsträckan Stockholm-Hagfors-Torsby t o r för 6 829 000, denna siffra har vi delat i två eftersom det rör två flygplatser i Nordvärmland och då fått siffran 3 414 500.

Klimateffekten

Vi har också gjort en uträkning av hur klimateffekten är av att åka flyg respektive taxi den berörda sträckan. Enligt Luftfartsstyrelsen trafikerade 455 flyg sträckan Torsby-Hagfors-Stockholm t o r. En flygning kräver, enligt uppgift från två piloter, 400 liter JetA-bränsle. Det blir 182 000 liter 2007. Varje förbränd liter ska enligt Nätverket för Transporter och Miljön (www.ntm.a.se) motsvara 2,6 kg koldioxid. Det blir ett totalt utsläpp på 473 200 kg koldioxidekvivalenter. Stigs taxi drar 0,6 liter milen. Vi har som medeltal räknat bilsträckan Torsby-Stockholm till 42,1 mil. Detta har vi multiplicerat med de 2313 passagerare som trafikerade Torsby flygplats inrikes 2007 (enligt Luftfartsstyrelsen). Även diesel ska enligt NTM räknas till 2,6 kg co2 per förbränd liter. Då blir utsläppen för att ta sträckan med dieseldriven taxi, med bara en flygpassagerare i varje bil, 151 909 kg co2. Ska taxin åka hem tom blir den korrekta siffran 303 817 kg co2. Alltså ändå en klimatfördel på 169 383 kg koldioxidekvivalenter.

Halmstad flygplats

I Halmstad redovisar vi att det kommunala bostadsbolaget HFAB gett ett tillskott till kommunens koncern Halmstad Rådhus AB på 12,6 miljoner 2007. Det motsvarar 28 procent av det totala koncernbidraget från HFAB eftersom bostadsbolaget fått 72 procent tillbaka i aktieägartillskott. Det hela är, som redovisas i reportaget, skatteteknik för att undvika skatt på vinsten i bostadsbolaget.

De 28 procent som går in i koncernen motsvarar det som bolaget annars hade fått betala i vinstskatt. Halmstad flygplats har istället erhållit ett koncernbidrag på 10,4 miljoner. De första fem åren finns ett kvarvarande stöd från Luftfartsverket till flygplatsen som kommunen valt att periodisera över fem år, därigenom blir kostnaden för koncernen 3,5 miljoner.

Övriga bolag i koncernen är Halmstad Energi och Miljö AB (lämnat koncernbidrag på 45,1 miljoner), AB Industristaden (lämnat koncernbidrag på 5,2 miljoner), AB Nissastaden (erhållit koncernbidrag på 1,9 miljoner), Halmstad Näringslivs AB (erhållit koncernbidrag på 8,2 miljoner) och Halmstad 700 AB (erhållit koncernbidrag på 25, 7 miljoner). Alla siffror kommer från Halmstad kommun.

De 12,6 miljoner HFAB bidrog med till det kommunala koncernbolaget motsvarar 108 kronor per hyresrätt, räknat på 9 800 hyresrätter (källa: HFAB).

Räknar man hur mycket biljettpriset skulle behöva höjas för flygresenärerna på flygplatsen, för att den skulle slippa gå 10,4 miljoner back, landar man på 91 kronor. Räknas statens (Luftfartsstyrelsens) bidrag till flygplatsen på 2,8 miljoner in blir subventionen per biljett 115 kronor.