Från: Johan Hellström [mailto:barakallafakta@gmail.com]
Skickat: den 9 december 2016 11:49
Till: Kerstin Wersäll Dahlbäck <kerstin.wersalldahlback@tv4.se>
Ämne: Intervju

Hej Kerstin, 

För det första vill jag påpeka att de frågor jag fått av dig är kraftigt vinklade och att de endast syftar till att svartmåla och misskreditera mig som person. Det saknas helt ansats från er sida till att försöka nå någon form av objektivitet i reportaget. Det känns inte vidare seriöst. Av det skälet väljer jag att inte ställa upp i någon intervju med er. Jag förutsätter att Ni dels i sin helhet återger skälet till varför jag valt att inte medverka i ert program, dels likaså i sin helhet återger mitt skriftliga svar på era frågor. 

Varför sålde du produkten Seniorkapital till Jan och Lena Åhlander trots att de är dementa och inte förstod vad de gjorde?

Svar

Processen för att kunna köpa produkten Seniorkapital var upp till 3 månader med regelbundna träffar inför varje steg. Vid de tillfällen jag träffade Jan och Lena Åhlander, vilket var för flera år sedan, såg jag inte några tecken på att de led av demens. Ifall jag hade märkt att de var dementa och inte förstod vad produkten innebar så hade jag självklart inte försökt att sälja något till dem. Det är väldigt beklagligt om deras medicinska tillstånd försämrats efter det att produkten köptes. Jag har kollat med överförmyndarmyndigheten ifall de hade någon god man, men det fanns inte någon sådan.

Jan och Lena Åhlander har förlorat en halv miljon på det här upplägget, vad säger du om det?

Svar

Produkten var i sig bra. Men en placering innebär alltid ett visst mått av risktagande. Det är väldigt beklagligt om paret Åhlander har förlorat några pengar. Frågan är bara om och i sådant fall hur de gjort det? De fonder som jag rekommenderat har inte haft ett negativt år sedan januari 2012. Försäkringen betalar ut en summa varje månad och minskar således i värde under tiden. Jag har väldigt svårt att nu långt senare i efterhand kommentera deras ärende i denna del, eftersom jag slutat på Pensionskontakt och därför inte här kan ta fram informationen. Jag föreslår därför att ni i första hand vänder er till Pensionskontakt för att reda ut den här frågan.

Vänligen bekräfta att ni mottagit mina svar!

Med vänlig hälsning

Johan Hellström