När Kalla fakta gick igenom alla disciplinärenden som Advokatsamfundet utrett mellan åren 2003 och 2007 visade det sig att det är mycket ovanligt att en advokat utesluts från Advokatsamfundet och därmed förlorar sin advokattitel.

3500 anmälingar har utretts

Trots att disciplinnämnden utrett 3500 anmälningar under dessa fem år, har bara sju advokater uteslutits.

Det är advokatsamfundet själva som granskar anmälningarna mot advokaterna, via sin egen disciplinnämnd, som består av åtta advokater och tre personer som regeringen utser.

Kan prickas

Den som har misskött sig kan prickas genom att disciplinnämnden gör ett uttalande, en erinran, varning eller varning med straffavgift. I mycket allvarliga fall kan en advokat uteslutas. Det disciplinnämnden ska utreda är om advokaten handlat i strid med reglerna för god advokatsed.

Jobbar vidare med 11 prickar

Kalla faktas kartläggning visar att det finns 33 misskötsamma advokater som har prickats tre gånger eller mer utan att de har förlorat sin titel. 16 advokater har fem prickar eller mer på sig. Och en advokat i Stockholm har prickats 11 gånger utan att förlora advokattiteln.