De senaste åren har sjukdomar som smittar mellan djur och människa blivit fler. Men vilka smittor som våra brunråttor bär på finns det i dag inte tillräcklig kunskap kring. Det menar Världshälsoorganisationen (WHO), som så sent som förra sommaren riktade kritik mot de Europiska länderna för att inte ta tag i frågan.

Gert Olsson är Smittskyddsinstitutets expert på sjukdomar som råttor och gnagare smittar människan med. Flera av de sjukdomar som råttorna kan sprida är klassade som allmänfarliga av Smittskyddsinstitutet.

"Diffusa symptom"

– Vi är ganska säkra på att många gnagarburna sjukdomar är underdiagnostiserade. Det är diffusa symptom som man inte riktigt vet vad det kan röra sig om, säger Olsson.
Enligt Olsson smittas många av råttor utan att själva veta om det.
– Off the record – only the paranoid survive. Skämt åsido, jag är försiktig, jag försöker att undvika att få i mig det som råttorna och smågnagarna utsöndrar.

Kalla fakta på råttjakt

Vi på Kalla fakta bestämde oss för att göra det som myndigheterna inte gör, nämligen att fånga en råtta och låta Statens veterinärmedicinska anstalt undersöka vad den bär på för sjukdomar.

Lockade med leverpastej

Med hjälp av saneringsföretaget Nomor och en bit leverpastej fångade vi en ung hanråtta i en bur och tog med oss den och en annan honråtta, som redan var död, till Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala.

Där avlivades hanråttan av en veterinär innan han utförde en obduktion på den unge gnagaren. Samtidigt utfördes prover från specifika organ för att påvisa bakterier och parasiter.

Efter två veckor kom svaret: Både hon- och hanråttan bar på gula stafylokocker. Dessutom bar hanråttan på ett flertal andra smittor.

Sjukdom: gula stafylokocker
Så smittas människan: Via direktkontakt med råttan eller att vi rör något som råttan först varit i kontakt med.
Sjukdom hos människan: Den vanligaste orsaken till variga sårinfektioner.
Kan i värsta fall vara antibiotikaresistenta.

Hanråttan bar på följande smittor:

Sjukdom: Dvärgbandmask (hymenolepis nana) i tarmarna
Så smittas människan: Via vatten, livsmedel och mellan människor.
Sjukdom hos människan: Ont i huvudet, ont i magen och diarré.

Sjukdom: lunginflammation – pasteurella pneumotropica
Så smittas människan: Genom råttbett eller att råttan klöser människan
Sjukdom hos människan: En person med nedsatt immunförsvar kan smittas av infektion.

Reportage: Ulla Danné