- De enda gånger jag fick ta dem av mig det var när jag skulle äta eller gå på toaletten. För att man inte kan äta med handskarna på sig, berättar Camilla för Kalla fakta.

Camilla är en av tre unga kvinnor som Kalla fakta träffat. Tjejer som lider av anorexi eller självskadebeteende och som alla har suttit inlåsta på någon av landets rättspsykiatriska kliniker.

Camilla, som idag är 25 år gammal, kom i kontakt med psykiatrin när hon var i 15-årsåldern. Hon hade psykiska problem och började efter ett antal år även skära sig. För ett och ett halvt år sedan beslutades det om tvångsintagning i enlighet med lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT. Camilla fick lämna hemmet i södra Sverige och skickades till rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall. På samma avdelning som Camilla vårdades tvångsvårdades också flera personer dömda för grova våldsbrott.

- Varje minut man är ute på avdelningen så träffar man någon som är dömd. Det är vid vissa tillfällen väldigt obehagligt, berättar Camilla.

Lång isolering

När Kalla fakta granskar Camillas journal visar det sig att hon har varit isolerad vid 17 olika tillfällen och som längst i 3,5 dygn.

Enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård får patienter endast isoleras om de beter sig aggressivt och störande och allvarligt försvårar vården av andra patienter, aldrig som en del i behandlingen eller som en bestraffning. Socialstyrelsens tillsynsenhet i Umeå har kritiserat kliniken för den tre dygn långa isoleringen av Camilla och för att det saknas dokumentation av skälen till isoleringen.

Hot om repressalier

Men vad Socialstyrelsen i Umeå inte känner till är att Camilla har fått skriva under två kontrakt som hon visar oss. I kontrakten förbinder sig Camilla att vara trevlig, inte ljuga, och inte försöka manipulera sin omgivning. I det ena kontraktet står att personalen, om Camilla bryter mot reglerna, har rätt att ”vidta lämpliga åtgärder”.

I det andra kontraktet står spceifiserat att ett brott mot kontraktet innebär att Camilla ska bära tvångshandskar i minste tre månader. Och detta var också vad som hände när hon inte uppfyllde de krav som kontraktet innehöll.

Förkastligt kontrakt

Kalla fakta bad före detta överåklagare Sven-Erik Alhem att titta på kontrakten. Han menar att det skulle kunna röra sig om tjänstefelsbrott.

- Enligt min uppfattning är det mycket förkastligt att man som stark part i en avtalssituation får någon som är i svagare position att skriva under en förbindelse överhuvudtaget, som dessutom har hämndåtgärder insatta, säger Sven-Erik Alhem.

Erik Söderberg verksamhetschef på rättpsykiatriska regionkliniken i Sundsvall har avböjt att kommentera uppgifterna.

Camilla har sedan reportaget spelades in fått lämna kliniken i Sundsvall och vårdas nu på annat håll.