Med anledning av vårt samtal rörande verkstädernas ansvar för utförda arbeten, vill jag här försöka beskriva förloppet.

Man kan när man driver en bilverkstad göra lite olika val. Man kan välja att auktorisera sig för ett eller flera bilmärken, gå med i någon av de verkstadskedjor vi har i landet eller att vara helt fristående.

Oavsett vad man väljer är verkstaden alltid ytterst ansvarig för de arbeten man utför på kundernas bilar.

Att vara med i en verkstadskedja innebär att man får ta del av de avtal som kedjan centralt har förhandlat fram. Det kan vara förmåner att erbjuda sina kunder såsom assistansförsäkring, delbetalning, förmånliga garantier och liknande.

För att få lov att vara t.ex. en AD Bilverkstad kräver vi att man uppfyller de krav som vår kvalitets-manual innebär. Eftersom verkligheten förändras så gör även manualen det. Därför görs varje år en revision av verkstäderna för att säkerställa rutinerna för att inget ska gå fel.

I det aktuella fallet har verkstadens rutiner brustit då man uppenbarligen inte utfört vissa punkter i serviceprotokollet trots att man angett detta.

Vi har i nuläget varit i kontakt med verkstaden och påtalat dessa brister. Verkstaden är ångerfull och vi är helt överens om att titta på åtgärder för att skärpa rutinerna hos verkstaden.

Vi ser mycket allvarligt på det här och kommer ha obligatoriska träffar för samtliga AD Bilverkstäder där vi går igenom punkterna i manualen samt verkstadens skyldigheter enligt Konsumenttjänstlagen. Vi kommer även ha en grundlig genomgång av serviceprotokollet och hur man ska följa detta, då det uppenbarligen inte är helt självklart för alla.

Det skall för bilägaren alltid vara en fördel att välja en verkstad med kedjetillhörighet. Vi har fastställda manualer som man ska följa. Om det som i detta fall inte har fungerat på ett önskvärt sätt, kan vi komma med direktiv och vägledning så det inte upprepas.

Jag vill även passa på och tacka för denna test ni gjort, det hjälper hela branschen allt från originalverkstäder, kedjetillhöriga verkstäder samt till fristående verkstäder att belysa problemen.

Med vänlig hälsning

AD Sverige

Brynolf Johansson

Konceptansvarig