Bilia Group BMW önskar återkoppla kring de synpunkter ni har angående utförd service på bilen med registreringsnummer KHRXXX.

Vi har talats vid telefonledes vid ett flertal tillfällen men för att vara tydlig önskar vi summera dessa frågor skriftligen och kommenterar dessa enligt följande:

1) Angående synpunkter på mätning av slitage på däckmönster: Vi anser att Bilia Group följer de direktiv som fordonsbranschen och trafiksäkerhetsverket har vilket betyder mätning av den ”mittersta 75 % delen av slitbanan ”. Vi har poängterat de slitna däcken på serviceprotokollet och fakturan samt muntligen, tydligt, informerat kunden om ”väldigt snedslitna framdäck” samt att fyrhjulsmätning rekommenderas, vid utlämning av fordonet.

2) Angående synpunkter på serviceprotokoll: Bilia Group använder de, från tillverkaren, rekommenderade serviceprotokoll som arbetats fram till respektive bilmodell. Dessa serviceprotokoll användas av alla auktoriserade BMW-verkstäder i Europa. Serviceprotokollet tillsammans med bilens servicebok förklarar omfattningen av utförd service.  Vid utlämning av bilen går servicerådgivare noggrant igenom serviceprotokoll och faktura tillsammans med kunden. Således skall serviceprotokollet inte ses som en isolerad informationskälla utan måste kombineras med servicebok, faktura och Servicerådgivare.

Med vänliga hälsningar,

Jonas Lindmark 

Servicemarknadschef

Bilia Group