Det finska företaget Nordkalk har fått tillstånd att bryta kalk värt över 15 miljarder kronor i Bunge Ducker i närheten av Fårösund på norra Gotland. Det nya kalkbrottet säkrar ett hundratal jobb och svenska leveranser till stålindustrin i decennier framåt.

Men kalkbrottet kommer att ligga mitt i ett mycket känsligt naturområde och kan enligt KTH-professorn Bo Olofsson också innebära en fara för salt grundvatten på norra Gotland. Både Naturvårdsverket och Länsstyrelsen på Gotland har därför motsatt sig Nordkalks planer.

Gick det rätt till i domstol?

Saken fick avgöras i domstol. I Miljödomstolen nekades Nordkalk tillstånd att bryta kalken. En dom som överklagades och ändrades i Miljööverdomstolen. Men gick det rätt till?

Kalla Faktas granskning visar att Sveriges Geologiska Undersökning, en expertmyndighet som spelat en mycket viktig roll i processen, har fått betalt direkt av Nordkalk för att arbeta med företagets ansökan. Över en miljon kronor. Av dessa pengar har 168000 kronor debiterats för just den handläggare som varit ansvarig för myndighetens utlåtande till domstolen. Utlåtandet kritiseras på flera punkter både av professor Bo Olofsson och av Naturvårdsverket.

Lagen ändrades

Vidare kan Kalla Fakta visa hur kalkindustrin genom ett effektivt lobbyarbete lyckats få regeringen att ändra en lag som tidigare gett skydd åt särskilt hotade arter. Lagen hade betydelse när Miljödomstolen nekade Nordkalk tillstånd att bryta kalk. I området för det planerade kalkbrottet finns nämligen flera hotade arter som ängshök, gotlandssnok och gaffelfibbla. Lagen togs bort en vecka innan Nordkalks ansökan skulle tas upp i Miljööverdomstolen.