Under de elva år som föreningen KRIS har funnits, har de hjälpt före detta kriminella tillbaka till samhället. Hedersmedlemmen och den före detta kriminalvårdsdirektören, Gunnar Engström har stöttat KRIS från första början.
– Vi blev ju charmade när några kriminella killar ville ta ett sådant här initiativ, säger Engström.

Hjälpa kriminella bort från brottslighet

Föreningen såg dagens ljus den 1 augusti 1998, när Peter Söderlund muckade från fängelset. Utanför portarna väntade Christer Karlsson, en före detta kriminell som beslutat sig för att ta tag i sitt liv. Tillsammans bildade de föreningen Kriminellas revansch i samhället (KRIS). Syftet var att hjälpa kriminella tillbaka till vardagen och bort från brottslighet.
– Vi har stenhårda krav. Inget knark, inget brännvin, inga brott, säger Christer Karlsson, som senare blev vald till ordförande för riksorganisationen.
Peter Söderlund fick ansvaret för utvecklingen av organisationen, både nationellt och internationellt. Senare blev han ordförande för KRIS Stockholmsavdelning.

Få har kritiserat KRIS

KRIS medarbetare har jobbat i medvind. Opinionen har varit på deras sida och få har kritiserat deras arbete. I dag har föreningen 5.500 medlemmar och 26 lokalföreningar. Även Kungen är hedersmedlem i föreningen.

Men nu hotas den idéella verksamheten av en bitter strid som pågår mellan de ledande personerna i KRIS. Christer och Peter, som byggde upp hela organisationen tillsammans, hälsar inte längre på varandra. För tre år sedan började Peters och Christers vänskap knaka i fogarna. Ofta gick deras åsikter isär om hur framtida KRIS skulle se ut.

Konsekvenserna av ett parti kortspel

Stämningen mellan Peter och styrelsen i RIKS-KRIS var allmänt dålig, framför allt knakade det i fogarna med sekreteraren Lasse Liljegren.

Konflikten nådde sin kulmen efter en resa till Ryssland sommaren 2007. Få kunde ana vilka konsekvenser ett parti kortspel skulle få för KRIS.

KRIS några månader innan resan till Ryssland anordnade Christers och Peter ett seminarium om spelmissbruk. Folkhälsoinstitutet bidrog med 80 000 kronor – men det hindrade inte sekreteraren Lasse Liljegren och andra att fortsätta spela om pengar.
– När vi åkte vi till Ryssland började folk från RIKSKRIS kalla till spel. Man spelar inte av folk på pengar, framför allt inte när vi har haft kursen, det är dåligt omdöme, säger Peter.
– Jag har blivit anklagad för att spela av ungdomar pengar. Det finns ingen sanning i det. Det handlade om ett par 50-lappar. Att kalla det hasardspel är larvigt, säger Lasse.
Kortspelet i Ryssland trappade upp konflikten mellan Peter och övriga i styrelsen.

Polisanmäler varandra

Tonen blev alltmer aggressiv och under ett stormöte hösten 2007 kände sig Peter hotad av Lasse. Peter polisanmälde Lasse för olaga hot och senare blev även Peter polisanmäld av Lasse för förtal.

Konflikten som håller på att splittra KRIS gick inte att lösa. Våren 2008 fick Peter lämna KRIS. Han erbjöds lön, bil och mobiltelefon i sju månader mot löfte om att han lämnar föreningen med omedelbar verkan – alternativet var att gå hem tomhänt.
– Det var pest eller kolera jag hade inget val, säger Peter.

KRIS Stockholmsavdelning uteslöts

Men medlemmar i Kris Stockholm ville ha Peter som ledare och var inte nöjda med att han fick gå. Hösten 2008 valdes Peter enhälligt tillbaka till ordförandeposten, vilket ledde till att hela KRIS Stockholm uteslöts. Även lokalföreningarna i Östersund och Borlänge har fått lämna KRIS, sedan de sagt att de stått på Peter sida i konflikten. Lokalföreningen i Östersund är nedlagd, som det heter officiellt, och KRIS Borlänge är utesluten för att man har tillåtit Peter att vistas i sina lokaler.

Konkurrent startades

Nu har Peter startat en ny förening som heter X-con – en konkurrent till KRIS – men med samma syfte, att hjälpa fd kriminella.
Christer har kontrat med att starta en ny KRIS-förening i Stockholm – KRIS City.
– Jag är förbannad och besviken. De som nyligen blivit frigivna kommer att råka illa ut på grund av konflikten, säger den före detta kriminalvårdsdirektören, Gunnar Engström.

Reportage: Valdo Kask
Foto: Staffan Ahlström
Redigering: Staffan Elmkvist
Arkiv: Wollmar 31 HB, K.R.I.S.