Hur ser ni på att en av era läkare erbjuder sig att utföra oskuldskontroller och att skriva oskuldsintyg?

- Gynekologiska undersökningar ska göras på medicinska indikationer och inget annat. Därför ser Aleris mycket allvarligt på detta och ser det som ett oacceptabelt beteende. På Aleris Specialistvård Järva bedriver vi sjukvård på uppdrag av Stockholms läns landsting. Denna typ av kontroller och intyg faller inte på något sätt under det uppdraget. Vårt företag ska inte på detta sätt bidra till beteenden som innebär inskränkningar eller kränkningar av unga människors integritet.

Läkaren säger sig ha utfört oskuldskontroller hundratals gånger tidigare, även på barn. Hur kommenterar ni det?

- Detta är ett oacceptabelt beteende, som är oförenligt med Aleris värdegrund och med vårt uppdrag som vårdgivare.

Vad gör ni åt det faktum att en av era anställda sysslar med oskuldskontroller och skriver oskuldsintyg?

- Aleris har tydliga instruktioner för den verksamhet som vi bedriver. Uppenbarligen har dessa inte följts i detta fall. Efter att vi kontaktades av Kalla Fakta har vi haft flera samtal med medarbetaren för att tydliggöra vad som gäller för medarbetare inom Aleris. Dessa samtal kommer att fortgå samtidigt som de instruktioner som vi följer kommer att förtydligas ytterligare och förankras än starkare.