- De vill inte att allmänheten ska få reda på att de kontrollerar deras beteende genom att justera nikotindosen i produkterna. Fick folk reda på det kanske de skulle tänka sig för innan de köpte produkterna, säger Greg Connolly, professor vid Harvard School of Public Health .

På innehållsförteckningen på en svensk snusdosa finns bland ingredienserna med ett tillsatsmedel som heter E 500. Men vad tillsatsen gör med nikotinet informeras inte snusarna om. På Swedish Match hemsida sägs bara att medlet E500 används som en smakförstärkare.

Många snusare fast i beroende
Över en miljon svenskar snusar i dag men för många har snusandet blivit en tvångströja. I en Sifo-undersökning 2005 svarade mer än var tredje snusare att de försökt sluta men misslyckats.

- Det är ju någon form av demon man har inom sig, säger konsulten Jakob Hellman, 30, som sedan i våras kämpar för att bli kvitt sitt snusberoende.

Nikotin är den kemiska substans i snuset som ger det starka farmakologiska beroendet. Ämnet påverkar signalsubstanser i hjärnans belöningssystem och vanesnusaren måste ständigt tillföra nytt nikotin för att inte drabbas av abstinensbesvär.

Ur beroendesynpunkt är det inte bara mängden nikotin som snusaren får i sig som har betydelse utan även hur snabbt nikotinet når hjärnan. Forskning tyder på att ju snabbare en drog tas upp desto större blir den beroendeframkallande effekten.

Fritt nikotin
Den form av nikotin som lättast tas upp är fritt (ojoniserat) nikotin som når det centrala nervsystemet snabbare än bundet (joniserat) nikotin.

Hur mycket nikotin som är fritt eller bundet avgörs av snusets surhetsgrad. Tobaken har ett naturligt pH på ca 7 och då är knappt 10 % av nikotinet fritt. Men bara en liten ökning av pH gör att andelen fritt nikotin ökar dramatiskt. Vid pH 8 är ca 50% av nikotinet fritt, vid pH 8,5 ungefär 75% och vid pH 8,9 ca 90%.

Tillsats i snuset ökar det fria nikotinet
E500 är en beteckning för natriumkarbonat och finns med på listan över ingredienser som tillsätts i snuset. När medlet tillförs så ökar pH och därmed också mängden ”fritt nikotin”.
I Sverige finns ingen lag som kräver att snustillverkarna ska redovisa några uppgifter om nikotinhalt eller snusets pH.

Men i USA är det annorlunda. Där måste tobaksbolagen årligen för varje snussort rapportera in total nikotinhalt, pH, samt hur mycket av nikotinet som är fritt eller bundet.

Swedish Match bedriver försäljningen av svenskt snus i delstaten Massachusetts och Kalla fakta begärde ut data för bolagets produkter hos myndigheten Massachusetts Department of Public Health.

Höga nivåer av fritt nikotin
I Swedish Match produkter fann vi mycket högre pH-värden och större andel ”fritt nikotin” än det som finns naturligt i tobaken.

Ettan, Grovsnus, Kronan och General som alla hör till dem mest sålda portionssnusen hade pH-värden på över 8,7 och över 80 % av nikotinet var i fri form. Detta enligt de data som Swedish Match själv rapporterade in till myndigheten förra året.

Greg Connolly är professor vid Harvard School of Public Health i Boston. Han forskar om hur tobaksbolag designar sina produkter och förekomsten av fritt nikotin i snus. Vi visar honom siffrorna för de svenska portionssnusen.

- Det är extremt höga nivåer, det kommer att ge ett svårt beroende och göra det extremt svårt att sluta.

Svårare att sluta
I sina studier har Greg Connolly sett att snusare som använder produkter med mycket fritt nikotin har svårare att sluta än de som använder snus med mindre fritt nikotin. Han hävdar att snustillverkare utnyttjar detta.

- PH höjs för att öka det fria nikotinet, vilket i sin tur innebär starkare beroende, vilket i sin tur ökar försäljningen.

Tror du att konsumenterna är medvetna om det här?

- Nej, vad konsumenterna känner till är att den här produkten känns starkare, den ger mig en större kick, men känner de tillvad som egentligen ligger bakom? Nej.

- Det är möjligt att det är höga nivåer av fritt nikotin, vi har alltid haft den nivån, säger Patrik Hildingsson, informationsdirektör på Swedish Match när vi konfronterar honom med bolagets egna siffror.

Han förnekar att bolaget medvetet skulle ha högt pH i sina produkter för att skapa ett starkare nikotinberoende och säger att man av tradition alltid haft ett högt pH-värde i svenskt snus.

- Vi har alltid haft den nivån. Förr i tiden använde man pottaska.

Men varför talar ni inte om detta med ”fritt nikotin”?

- PH sjunker i takt med att produkten åldras, när pH sjunker så minskar det fria nikotinet, det är stört omöjligt att säga att det är den där nivån du får när du köper din produkt. Det är inte relevant.

Nybörjarprodukter
Enligt professor Greg Connolly tar tobaksbolagen fram produkter för ungdomar och nybörjare som har lågt pH och lite ”fritt nikotin” för att de inte ska bli illamående och avskräckas från att snusa. När snusaren vant sig med nikotinet är tanken att de ska gå över till produkter med högre pH och mer ”fritt nikotin”.

I de data som vi begärt ut finner vi finner vi ett General-snus som har lägre pH än de andra. Det är General Silver med ett pH på 7,7 och där bara 32% av nikotinet är fritt .

- Det här är en nybörjarprodukt anser jag, säger Greg Connolly när vi visar honom värdena för General Silver.

Men Swedish Match förnekar att de skulle justera pH-nivån i sina produkter för att nå olika målgrupper.

- Vad gäller General silver och även några andra Catch Dry produkter tillåter vi något lägre pH, det innebär att det inte ger brännande effekt som kan kännas under läppen.

Men vad säger du om att han säger att det är nybörjarprodukt?

- Det är ju fullkomligt absurt, naturligtvis inte, det har inget med barn och ungdomar att göra.

Ingen information
När Kalla fakta granskar Swedish Match hemsida hittar vi inte en enda referens om fritt nikotin och vilken betydelse det kan ha för beroendet. Och om E500, som reglerar det fria nikotinet står det bara att det är en smakförstärkare:

”Natriumkarbonat används för att ge snuset sin karakteristiska smak och arom och medför att snusets pH-värde blir svagt basiskt”.

Ni säger att ni ska vara ärliga mot snusarna och tala om allt som gäller snuset men det här berättar ni inte.

- Vi berättar allt det vi bara kan på vår hemsida, och varje dag som går så finns det säkert uppgifter som vi kan lägga till, säger Patrik Hildingsson.

En kort tid efter vår intervju har Swedish Match lagt till viss information om ”fritt nikotin” på sin hemsida. Men fortfarande saknas uppgifter om hur mycket det finns i bolagets olika produkter. Det framgår inte heller att tillsatsmedlet E500 ökar andelen ”fritt nikotin” i snuset.

- De vill inte att allmänheten ska få reda på att de kontrollerar och manipulerar deras beteende genom att justera nikotindosen i produkterna. Om människor fick reda på det så kanske de skulle tänka sig för innan de köpte de här högnikotinprodukterna, säger Greg Connolly.