Kalla faktas granskning av föreningen Kriminellas revansch i samhället (KRIS) visar en odemokratisk förening där de interna stridigheterna riskerar att få hela organisationen att kollapsa. Granskningen visar också på brister i den ekonomiska redovisningen.

”Svider att mina skattepengar går till detta”

Signaturen ”argsint skattebetalare” skriver efter programmet: ”Dagens sanning, det svider att mina skattepengar går åt detta..”

”Tack än en gång - tror inte jag varit i livet idag - om jag inte hade kommit i kontakt med KRIS på anstalt”, berättar signaturen Kurta.

Kritiserar reportaget

”KRIS har funnits till för mig sedan den dagen jag ville förändra mitt liv – de har hjälpt mig förbli drogfri – de har hjälpt mig med arbete och boende – de har fått mig att bli en ansvarsfull och fin person i det här samhället. Min tacksamhet till KRIS är enorm och jag vet att tusentals med mig känner likadant.” Så skriver ”RB” som samtidigt hävdar, tvärtemot vad Kalla faktas reportage kunnat visa, att det inte saknas dokumentation kring besöksverksamheten på anstalter och häkten.

”Inom socialtjänsten saknas kunskap”

Malin Sandberg som är socionom skriver så här: ”Den bild av KRIS som presenterades på Kalla Fakta idag, stämmer inte med den bild jag har av KRIS. Jag har i mitt tidigare arbete inom socialtjänsten haft ett mycket gott samarbete med KRIS lokalförening i Göteborg. De människor som arbetar på KRIS lokalförening i Göteborg har varit väldigt tillmötesgående både när det gäller att stötta och erbjuda en gemenskap människor jag har arbetat med och att bidra med sina unika erfarenheter om vad det innebär att ha en kriminell livsstil och att lämna den. Personer från KRIS har även föreläst på min arbetsplats för ett stort antal socialsekreterare och det har varit väldigt uppskattat. Inom socialtjänsten saknas mycket kunskap inom detta område.”

Signaturen Lennart skriver och tackar för reportaget:
”Jag vill bara säga tack till TV4 Kalla Fakta samt Valdo Kask som vågar ta tag i problemet och för ett bra inslag. Hoppas bara att det blir en uppföljning på det hela och inte bara dör ut. För maktspelet som sker på RIKSKRIS just nu är inte alls okej, folket på golven blir lidande bara. Stort tack!!!”