Yusuf fick höra att något som kallades ”rökluckan” inte fungerade när brandmännen försökte använda den. Både brandförsvar och polis har bekräftat att den var trasig. Hade en normal säkerhetskontroll kunnat rädda liv? Hur många andra hus har liknade brister i brandsäkerheten? Kalla faktas reporter Jonas Berg undersöker rökluckans betydelse och avslöjar vad som egentligen hände när brandmännen skulle släcka elden, uppgifter som tidigare inte kommit fram offentligt.