Allt fler barn rövas bort från Sverige. De senaste tre åren har antalet fall ökat med 140 procent. I dag har UD 103 olösta fall. FN har riktat kritik mot Sverige på grund av den bristande hanteringen av den här typen av ärenden.

Riksdagspolitiker Annelie Enochson (kd) är kritisk till hur Sverige hanterar situationen. Redan i årsskiftet 2005/2006 skrev hon en motion.
– Många upplever att de inte får den kontakt som man skulle önska av UD, säger hon.

”Tycker att vi brukar nå resultat”

Bara tre av tio fall där barn förs bort till länder som inte omfattas av Haag-konventionen blir lösta.
– Tre av tio fall, säger du? Jag tycker ändå att vi till slut når ett resultat, säger Kent Widing, sektionschef på svenska Interpol.

Avråder från att gå ut i media

UD väljer konsekvent att avråda från att gå ut i media med den här typen av fall, trots att det i Alicia-fallet visade sig bli avgörande för Alicias återfinnande.
– Vi tror i första hand på andra metoder, säger Anders Jörle, presschef på UD.

”Ingen penningfabrik”

– Det finns väldigt många människor som befinner sig utomlands. UD har ingen egen penningfabrik, generellt sett så är vi väldigt restriktiva till att betala ut pengar, säger Jörle.

Men Annelie Enochson tycker att för få personer inom UD sysslar med frågor som rör bortförda barn:
– UD har 1500 personer anställda. De här barnen måste prioriteras och då kan jag undra om det är en prioritering när det bara är fem som handlägger de här ärendena, säger hon.

Reporter: Pernilla Holmgren Larsson
Foto: Henrik Thyselius, Henrik Skarstedt
Redigering: Lars M Falkenström