Lagen finns alltså och tekniken finns - ändå nekas många svenska par att ta del av den. I stället säljs den avancerade tekniken till utländska par. En tredjedel av de patienter som behandlas på svenska landstingsägda sjukhus kommer från Norge.
- Det är frustrerande att det ska bero på var man bor vilken behandling man ska få. Om vi inte kan erbjudas den i vårt eget land, varför ska de kunna komma hit från Norge och göra det, säger Erika Edin, som på grund av ett kromosomfel inte kan föda friska barn.

I kvällens program möter vi några av de svenska par som drabbats av orättvisan; par som bär på allvarliga ärftliga sjukdomar, men som på grund av landstingens ovilja att betala inte får hjälp att slippa föra dem vidare till sina barn. Vi åker också till Norge där vi möter ett par, som trots en svår genetisk sjukdom, fått möjlighet att bli föräldrar till två friska flickor - tack vare den svenska sjukvården.

Kalla faktas reporter Kristina Thulin undersöker hur det kommer sig att Norge, trots strängare lagstiftning, har ett system som är betydligt mer generöst än det svenska och varför norska par får ta del av svensk skattefinansierad sjukvård när inte svenska får det.

Reporter: Kristina Thulin
Programledare: Peter Lindgren
Redaktör/redaktionschef: Susanne Edmark