Terrorattackerna mot USA den 11 september 2001 är en av vår tids största nyhetshändelser. Al Qaidas attack mot USA har föranlett flera krig, och kostat tusentals liv. Men den födde också en internationell konspirationsteori och folkrörelse – Sanningsrörelsen – som hävdar att attackerna inte utfördes av al Qaida.

- Det finns ju väldigt konkreta bevis just att 11 september var någon form av insider jobb, säger Mikael Cromsjö till Kalla fakta.

Han är grundare av vaken.se, en svenk internetsajt som sprider Sanningsrörelsens budskap i Sverige. Han, och många med honom, ifrågasätter den officiella förklaringen av händelserna den 11 september.

- Jag tycker man har kommit fram till att den officiella förklaringen med säkerhet inte stämmer och att den innehåller lögner och fakta fel, säger Mikael Cromsjö.

Icensatta attacker
Sanningsrörelsens budskap är att al Qaida inte är ansvarigt för attentaten. Det var istället USAs regering som iscensatte attackerna. Syftet sägs ha varit att legitimera kriget mot terrorismen genom en ofattbar och chockerande katastrof.

Argumenten finns samlade i en och samma källa, filmen Loose Change. Den har funnits gratis på internet sedan 2005 och fått ett genomslag som saknar motstycke. Enligt skaparna har den i dagsläget klickats drygt 155 miljoner gånger.

I den Novusundersökning som Kalla fakta låtit göra svarar en dryg tredjedel av unga under 30 att de sett Loose Change eller någon annan film som presenterar alternativa teorier om vem som ligger bakom terrorattackerna den 11 september. Motsvarande siffra för hela befolkningen är en fjärdedel, 25 procent.

När det gäller en trolig förklaring säger alltså hela 18 procent, nästan var femte svensk under 30, att de tror på teorin om att USAs regering var inblandade i attackerna.

Många likheter med religion
- Det finns många likheter med en religion i de här sammanhangen. Sanningsrörelsen liknar på många sätt en religiös sekt, säger David Aaronovitch till Kalla fakta.

David Aaronovitch är politisk kommentator på brittiska dagstidningen The Times. Han har studerat Sanningsrörelsen och ser stora risker med att konspirationsteorier som den Sanningsrörelsen sprider, får allt större fäste bland människor.

- Ett problem är att den här typen av teorier gör människor verklighetsfrånvända. Det kan får farliga konsekvenser, då det kan förvandla människor till våldsamma demokratimotståndare, menar han.