PSR arbetar på uppdrag av LÖF, landstingens ömsesidiga försäkringsbolag som ägs av landstingen. Antalet inkomna ärenden till PSR, ökar för varje år.

Inte ens hälften får ersättning

Totalt betalades ersättningar ut för 435 miljoner kronor ut 2008. Det går bra att begära ersättning för exempelvis sveda och värk, lyte och men, men mest pengar betalas ut för inkomstbortfall.

Enligt Socialstyrelsens rapport ”Vårdskador inom somatisk slutenvård”, från i fjol, skadas runt 105.000 patienter varje år i vården. Dock anmäls bara 10.000 fall till PSR och av dem får knappt hälften ekonomisk ersättning..

Vill inte ställa upp på intervju

När vi vänder oss till PSR Patientskadereglerarna för att höra hur de har resonerat i Jessicas fall vill de inte ställa upp på någon intervju.
– Vi kommer inte att medverka i någon intervju. Vi gör det inte i några sammanhang längre vad gäller enskilda ärenden även om det handlar om principer. Det är ett beslut som har tagits i styrelsen, säger Lena Mansnérus, utredningschef på PSR.