Nästa Kalla fakta 3 februari kl 20:00

Kerstin Wersäll

Reporter