Måndagar 21:00

Senaste från Kalla fakta

0:47
Spela
Kommunen ser över stödet till Veberöd: "Måste uppfylla vissa kriterier"

Kommunen ser över stödet till Veberöd: "Måste uppfylla vissa kriterier"

Se inslaget om att Lunds kommunen ser över det ekonomiska bidraget till Veberöd.

Se inslaget om att Lunds kommunen ser över det ekonomiska bidraget till Veberöd.

3:44
Spela
Lundh skarpa kritik: "Det är SvFF i ett nötskal"

Lundh skarpa kritik: "Det är SvFF i ett nötskal"

Fotbollskanalens krönikör Olof Lundh reagerar nu på Kalla fakta och nyheten om att Svenska Fotbollförbundet försökte stoppa Julles mamma från att stämma Veberöds AIF.

Fotbollskanalens krönikör Olof Lundh reagerar nu på Kalla fakta och nyheten om att Svenska Fotbollförbundet försökte stoppa Julles mamma från att stämma Veberöds AIF.

2:59
Spela
SvFF försökte stoppa stämning av föreningen som kastade ut Julle

SvFF försökte stoppa stämning av föreningen som kastade ut Julle

Efter att Julle som 8-åring kastades ut ur sitt lag i Veberöds AIF har hans mamma, tillsammans med Malmö mot Diskriminering, stämt klubben. Nu kan TV4-Sporten berätta att Svenska Fotbollförbundet försökte få mamman och organisationen att inte ta ärendet till domstol.

Efter att Julle som 8-åring kastades ut ur sitt lag i Veberöds AIF har hans mamma, tillsammans med Malmö mot Diskriminering, stämt klubben. Nu kan TV4-Sporten berätta att Svenska Fotbollförbundet försökte få mamman och organisationen att inte ta ärendet till domstol.

Morden i Hallonbergen - kommentar kommissariens advokat

Kommentar/yttrande:

Alla aspekter av min klients agerande har blivit noggrant genomgångna vid en allsidigt belysande förundersökning. Utredningen har lagts ned eftersom min klient inte agerat felaktigt.

Det har inte varit möjligt att besvara alla frågor som ställts med hänsyn till den sekretess till skydd för tredje man som gäller stora delar av förundersökningsmaterialet. Flera av de svar och klargöranden som gavs vid den över timmen långa intervjun som hölls med mig har dock Kalla Fakta valt att klippa bort.

Stockholm den 7 december 2018

Anton Strand

Advokat

Kalla Fakta svarar:

I reportaget framgår klart och tydligt att polisens internutredare gjort en omfattande utredning och att åklagaren lade ned förundersökning. Den ansvarige åklagaren säger att han prövat den straffrättsliga delen och att det inte fanns anledning att fortsätta förundersökningen. Det är inte samma sak som att kommissarien inte gjort något felaktigt, bara att åklagaren inte anser att bevisningen håller för ett åtal. Vi berättar tydligt att advokaten hänvisar till sekretess och därför inte kan svara på alla frågor. Vi har valt ut de delar av intervjun som bäst svarar på våra frågor. Advokaten fick samtliga citat som valts ut upplästa, inklusive sammanhang och speakertexter, liksom alla andra medverkande också fått.

15:42
Spela
Barnkliniken - utländsk expertis vill att barnpalliativa vården i Sverige ska granskas

Barnkliniken - utländsk expertis vill att barnpalliativa vården i Sverige ska granskas

Kalla faktas reportage om Lilla Erstagården, Nordens första barn- och ungdomshospice, fick under hösten kritik av Ersta Diakoni. De menade att det är nationellt och internationellt vedertaget att sluta ge mat och näring till svårt sjuka barn när man misstänker att barnen inte kan tillgodogöra sig näringen längre och är på väg att dö. Men nu reagerar flera utländska experter. Kalla fakta har intervjuat några av världens främsta läkare, sjuksköterskor och intresseorganisationer inom palliativ vård för barn som vill att den barnpalliativa vården i Sverige granskas av fristående internationella specialister.

Kalla faktas reportage om Lilla Erstagården, Nordens första barn- och ungdomshospice, fick under hösten kritik av Ersta Diakoni. De menade att det är nationellt och internationellt vedertaget att sluta ge mat och näring till svårt sjuka barn när man misstänker att barnen inte kan tillgodogöra sig näringen längre och är på väg att dö. Men nu reagerar flera utländska experter. Kalla fakta har intervjuat några av världens främsta läkare, sjuksköterskor och intresseorganisationer inom palliativ vård för barn som vill att den barnpalliativa vården i Sverige granskas av fristående internationella specialister.

Visa bildspel

Referenser till Kalla faktas "Slutstationen" efter Lilla Erstagårdens kritik

Med anledning av kvällens program om Lilla Erstagården, som drivs av Ersta Diakoni, så har sjukhuschefen Jan-Åke Zetterström gjort ett inlägg på Ersta Diakonis...

Med anledning av kvällens program om Lilla Erstagården, som drivs av Ersta Diakoni, så har sjukhuschefen Jan-Åke Zetterström gjort ett inlägg på Ersta Diakonis Facebooksida med en rad påståenden.

Vi kommer här att från Kalla faktaredaktionen bemöta dessa. I syfte att vara transparenta så kommer vi att redovisa en del vår dokumentation och hänvisa till källor, i den mån de inte har begärt skydd.

Erstas sjukhuschef Jan-Åke Zetterström: ”Kalla Fakta påstår att vi försökte sparka en tidigare ansvarig läkare på Lilla Erstagården, men att Ersta diakoni tvingades betala skadestånd till henne. Sanningen är att vi gjorde en gemensam överenskommelse, som båda parter då var nöjda med. Jag förväntar mig att Kalla Fakta antingen publicerar domen – eller inför en rättelse.”

Kalla faktas svar: I dokumentet ”Underrättelse” från 2013-02-18 skriver Ersta Diakoni till ansvarig läkare Ann Edner att ”härmed underrättas ni om att företaget avser att avskeda dig”. Detta dokument är bifogat i bildspel.

Även genom mejlkonversation och vittnesmål från facklig representant har Kalla fakta styrkt att företaget försökt sparka Ann Edner. Hon tog då hjälp av advokaten Michael Fishbein. 2013-03-01 träffade Ersta Diakoni och Ann Edner en överenskommelse om att hennes anställning skulle upphöra.

Ann Edner fick då en summa pengar i vederlag (utöver lön och andra kostnader) som advokaten i intervju betecknar som ”skadestånd”. Detta dokument är bifogat i bildspel.

Erstas sjukhuschef Jan-Åke Zetterström: Vidare har reportrarna under två års research uppenbarligen inte förstått att Ersta diakoni är en ideell förening. Vi delar inte ut någon vinst. När vi gör ett överskott, så återinvesteras det i verksamheten. Vi satsade 74 miljoner kronor på den byggnad där Lilla Erstagården idag bedriver sitt arbete. Det faller på sin egen orimlighet att vi skulle göra det för att därefter inte vilja hjälpa de svårt sjuka barn som Lilla Erstagården är till för. 

Kalla faktas svar: Kalla faktas research bygger dels på intervjupersoner i programmet men även med f d anställda i centrala positioner inom Ersta Diakoni som åberopar källskydd. Dessa av varandra oberoende källor säger att kravet på att ge ett överskott till Ersta diakoni var mycket tydligt uttalat, helst 10 %.

Vi redogör i programmet för att Ersta diakoni är en ideell förening och påstår aldrig att vinst skulle ha delats ut till parter utanför verksamheten. Jan-Åke Zetterström säger också själv i intervju att alla hans verksamhetsdelar ska gå med ”ett litet, litet plus”.

Erstas sjukhuschef Jan-Åke Zetterström: Vår vårdchef bemötte i sin intervju påståendet om att vi inte tar emot vårdkrävande patienter. Det gör vi. Det stämmer helt enkelt inte. 

Kalla faktas svar: Sjuksköterskan Agneta Sinander, fd anställd på Lilla Erstagården, säger att hon möter barn på sin nuvarande arbetsplats Astrid Lindgrens barnsjukhus som nekats plats med beskedet att de är ”för vårdkrävande eller komplicerade”. Detta styrks av läkare och andra källor inom barnsjukhus som fått nej när de försökt remittera patienter till Lilla Erstagården. Jan-Åke Zetterström tillfrågas om just detta i programmet och tillbakavisar det som ”missförstånd i kommunikationen”.

Erstas sjukhuschef Jan-Åke Zetterström: Sedan har vi Natasha Pedersen, som av TV 4 under morgonen har presenterats som en av de främsta internationella experterna på palliativ vård för barn. Jag är inte intresserad av själva etiketten, men jag ber er notera följande: När Norges motsvarighet till Socialstyrelsen, Helsedirektoratet, tog fram riktlinjer gällande palliativ vård för barn och unga, så fanns Natasha Pedersen mycket riktigt med i den grupp som utförde arbetet. Men som brukarrepresentant, inte som medicinsk expert. Hon lämnade dessutom, enligt uppgift till oss, arbetet innan det var slutfört. Detta i kombination med hennes onyanserade påhopp på vår verksamhet, grundat på hörsägen, borde få rätt många att sätta frågetecken kring hennes omdöme och kunnande. 

Kalla Faktas svar:

I reportaget berättar vi att Natasha Pedersen på uppdrag av Norges regering utrett palliativ vård för barn. Hon var kvar i det arbetet under hela projektet och var också den som 2017 överlämnade utredningen ”På liv och död” till den norska hälsoministern Bent Höie, se bild i bildspel.

Natasha Pedersen har också deltagit i internationella utvecklingskommittéer om palliativ vård för barn och har ett gott renommé bland internationella experter.

Kalla fakta har också gått igenom forskningsstudier gällande palliativ vård för barn. Vi har också bett Lilla Erstagården återkomma till oss med namn på de experter de bygger sin vård på och vilka forskningsstudier de lutar sig på. Lilla Erstagården har inte återkommit med dessa uppgifter vare sig under eller efter intervjun.

Erstas sjukhuschef Jan-Åke Zetterström: Jag undrar också om reportrarna hörde av sig till exempelvis de medicinska experterna i den norska referensgruppen? Helsedirektoratets rekommendationer tar nämligen upp precis det som Kalla Faktas reportrar skjuter in sig på, det vill säga utsättning av näring och vätska. Jag har skrivit om det i ett inlägg här nedan på Facebook. Men jag citerar ändå åter Helsedirektoratet: ”Tillförsel av vätska och näring ska vara för barnets bästa. För att den ska vara det, så måste kroppen kunna tillgodogöra sig de tillförda näringsämnena. Ett barn ska aldrig hungra eller törsta, men ska heller inte belastas med mat och vätska mer och längre är vad som är bra för barnet.” 

Kalla Faktas svar: I programmet pekar vi på risken med att ta bort näring och vätska. Den är att man felaktigt bedömt barnet som döende när det inte varit det. Flera läkare vi pratat med säger att det är mycket svårt att avgöra om ett kroniskt sjukt barn verkligen är i livets slutskede eller om det är en tillfällig dipp, exempelvis på grund av en botbar infektion. Detta särskilt om barnet har en sällsynt diagnos eller har svåra kroniska funktionsnedsättningar.

Vi har hittat flera fall där barn överlevt trots att Lilla Erstagården sagt att de varit döende.

Erstas sjukhuschef Jan-Åke Zetterström: Detta är just den avvägning som görs. Och att sätta ut näring är inte en ”metod” på Lilla Erstagården, som Kalla Fakta påstår. 

Kalla Fakta svar: Genom kontakt med personal som arbetat under flera år på Lilla Erstagården i närtid och varit med när läkare fattat beslut om att ta bort näring och vätska, har det framkommit att det varit återkommande, något som Lilla Erstagårdens personal också själva berättat om på föreläsningar. Även flera föräldrar berättar om hur de fått förslaget när barnet varit väldigt sjukt, men vilket senare visat sig inte ha varit i livets slutskede. Men i vårt reportage framkommer också att annan typ av behandling, exempelvis andningshjälp och antibiotika fråntas barn. I dessa fall innebär begränsningen inte enbart att livet kan förkortas även i behandlingsbara komplikationer, utan även att kan lidandet öka.

Erstas sjukhuschef Jan-Åke Zetterström: Det råder ingen tystnadskultur på Ersta diakoni eller Lilla Erstagården. Under de här två åren har vår personal hållit en föreläsning på två timmar för de bägge reportrarna. Vi har försökt hjälpa dem att förstå hur vård i livets slutskede fungerar. Vi har gett dem intervjuer med två företrädare på sammanlagt nästan en timme. 

Kalla Fakta svarar: Vi har pratat med ett 50-tal före detta anställda inom hela Ersta Diakoni, varav flera ifrån Lilla Erstagården, något som också advokater och berörda fackförbund kan vittna om. De berättar att de utsatts för repressalier om de ifrågasatt den verksamhet de arbetat i. Ersta Diakoni har också betalat kritiker för tystnad.

Erstas sjukhuschef Jan-Åke Zetterström: Den kritiska personal som kommer till tals i programmet verkar alla härröra från 2013, där Kalla Faktas reportrar helt förlitar sig på de personer som lämnade i samband med att vi bytte ledning. Var finns självständigheten i förhållande till källorna?

Kalla faktas svar. Det stämmer inte. En av de sjuksköterskor som intervjuas i programmet arbetade på Lilla Erstagården mellan åren 2013-2016. Vi har varit i kontakt med ett stort antal källor som inte haft något med händelserna 2013 att göra.

29:53
Spela
Hela intervjun med ansvarig för Lilla Erstagården

Hela intervjun med ansvarig för Lilla Erstagården

29:23
Spela
Vårdchefen på Lilla Erstagården - hela intervjun

Vårdchefen på Lilla Erstagården - hela intervjun

TV4 och C Mores nomineringar i Kristallen

Förra årets Kristallenvinnare Tilde De Paula Eby och David Hellenius är återigen nominerade i kategorin Årets kvinnliga och manliga programledare, Kalla fakta...

Förra årets Kristallenvinnare Tilde De Paula Eby och David Hellenius är återigen nominerade i kategorin Årets kvinnliga och manliga programledare, Kalla fakta är nominerade för hela tre program, Anna Book och Karin Laserow som årets tv-personlighet och gågna årets premiärer Hälsningar från..., Enkelstöten, Biggest loser VIP och Gråzon är alla nominerade i olika kategorier. Även äldre godingar som Robinson, Talang och Idol har fått nomineringar. Nedan ser ni hela fina listan på TV4 och C Mores program som är nominerade i olika kategorier:

Årets dokusåpa
Biggest loser VIP, Sjuan
Robinson, TV4 

Årets fakta och nyhetsbevakning
Nyhetsmorgon, TV4

Årets förnyare
Drottninggatan 17.04.07, TV4

Årets granskning
Kalla Fakta - Fallet Sannah, TV4
Kalla Fakta - Fotbollssyndikatet, TV4
Kalla Fakta - Mutorna längs vägen, TV4 

Årets humorprogram
Enkelstöten, TV4

Årets kvinnliga skådespelerska i en tv-produktion
Birgitte Hjort Sorensen (Gråzon), C More

Årets livsstilsprogram
Hälsningar från…, TV4
Mandelmanns gård, TV4

Årets manliga skådespelare i en tv-produktion
Kristofer Hivju (Beck), C More

Årets sportproduktion
Allsvenskan i fotboll, TV4/C More

Årets tv-drama
Gråzon, C More

Årets tv-personlighetAnna Book (Biggest loser VIP), Sjuan
Karin Laserow (Bytt är bytt), TV4

Årets underhållningsprogram
Idol, TV4
Talang,TV4 

Årets program
Så mycket bättre, TV4

Årets kvinnliga programledare
Tilde de Paula Eby, TV4

Årets manliga programledare
David Hellenius, TV4

Kristallen direktsänds i TV4 och på TV4 Play 31 augusti 20.00 så sitt bänkade och håll tummarna för många vinster då!

2:46
Spela
Kändisar utnyttjas i annonsbluff

Kändisar utnyttjas i annonsbluff

Svenska kändisar utnyttjas mot sin vilja för att lura in folk i dyra abonnemang på hudvårdsprodukter. De senaste tre åren har över 200 000 svenska konsumenter gått i fällan. Kalla fakta har granskat de ljusskygga affärsmännen som styr blufföretagen

Svenska kändisar utnyttjas mot sin vilja för att lura in folk i dyra abonnemang på hudvårdsprodukter. De senaste tre åren har över 200 000 svenska konsumenter gått i fällan. Kalla fakta har granskat de ljusskygga affärsmännen som styr blufföretagen

Visa fler