Bättre öppentider på vårdcentralen ska hjälpa akuten

Vårdcentralerna måste bli bättre på att ta emot patienter som riskerar att belasta akutmottangingarna i onödan. I en utredning föreslås bland annat senare öppettider för primärvården för att servicen ska bli bättre.