Stockholms badvatten renare än på länge

Vattnet i Stockholms inre skärgård har blivit bättre. Sedan 1600-talet har stockholmarnas toalettbesök påverkat stadens vattenmiljö. Orenat avloppsvatten har släppts ut i hav och sjöar. Särskilt besvärligt blev det i början av 1900-talet när vattentoaletten infördes, men innan reningsverken hunnit byggas. Utsläppen gjorde att fosfor lagrades på havsbottnarna. Detta har sedan läckt ut och lett till övergödning, algblomning och syrebrist i skärgården. Det här visar ny forskning från Stockholms universitet. Sedan 1970-talet har reningsverken arbetat för att minska utsläppen av fosfor, men lagren på bottnen har inte slutat läcka förrän nu. Goda nyheter för alla badsugna stockholmare.