Jonas Sjöstedt: "Sveriges 180 miljardärer äger allt mer"

Idag är det Vänsterpartiets dag i Almedalen. Partiledaren Jonas Stjöstedt är nöjd med partiets prestation under mandatperioden och de positiva opinionsmätningarna, och talar om vikten av en mer jämlik skattepolitik när klyftorna ökar i Sverige.