Hur ska lärarnas situation förbättras? Statsministerkandidaterna ger besked.

Anders Helmmér är gymnasielärare och säger att han märkt hur den administrativa bördan ökat för lärarna de senaste åren samtidigt som undervisningstiden ligger kvar på samma nivå. Anders vill veta vad statsministerkandidaterna vill göra för att lärarna ska vilja och orka vara kvar i den svenska skolan.

Program från TV4