Fråga från väljare till statsministerkandidaterna. Varför tar inte staten initiativ till fler integrationsprojekt?

Sargon Akcan arbetar ideellt i en förening i Norrköping där ungdomar får möjlighet att spela fotboll på kvällar och nätter. Han tycker att ideella föreningar drar ett tungt lass när det gäller integration och undrar varför staten inte gör mer för att främja integrationen.

Program från TV4