Hur blir framtiden? Sjätteklassarna Miranda och Katie frågar om AI och framtidsjobb.

Sjätteklassarna Miranda Lind och Katie Svensk undrar hur AI, självlärande robotar kommer att påverka vardagen om 20 år och om hur framtidsutsikterna är om man vill bli designer eller läkare. Stefan Löfven och Ulf Kristersson ger svar.