Början på sidans innehåll

Pensionsmyndighetens budskap till dagens 35-åringar - Jobba tills du är 70 år

2018-09-26 • 23 sek

Myndigheten har på regeringens uppdrag räknat på den så kallade riktåldern, som är den ålder en viss årskull ska ha uppnått för att få en pension som motsvarar 70–80 procent av slutlönen.