Därför vägrar männen vegetariskt

Vi måste äta mer vegetariskt för klimatets och hälsans skull. Men nu visar en ny undersökning som följt tolvtusen svenskar över ett år att män håller fast vid köttkosten och vägrar äta grönt. Bara var femte ung man äter vegetariskt. Måltidsforskaren Richard Tellström förklarar varför!

Prisas för sin forskning - så hjälpte Sverige judiska överlevare

På Norra judiska begravningsplatsen i Solna ligger 66 människor begravda, vars namn och livshistoria sedan länge glömts bort. De var förintelseöverlevare som kom till Sverige sommaren 1945 tack vare en humanitär insats som kallades de vita båtarna. Arkeologen Daniel Leviathan bestämde sig för att ta reda på vilka dessa människor var, och berätta deras historia. För sin forskning prisas han nu av Micaels Bindelfelds stiftelse, till minne av förintelsens offer.