Början på sidans innehåll

Farliga kemikalier i julbelysningen - så ska du tänka i butiken

2018-11-27 • 1 min 17 sek

En ny granskning visar att det inte är ovanligt att elektriska juldekorationer och julbelysning innehåller skadliga kemikalier. En av sju granskade produkter innehöll förbjudna ämnen som låg över gränsvärdena i lagstiftningen, till exempel bly. Även om det inte är en stor hälsorisk med att ha julbelysning med farliga ämnen hemma så innebär produkterna ett problem i slutet av sin livslängd när de kasseras, eftersom innehållet är skadligt för såväl hälsa som miljö.