5 500 barn går inte till skolan – "Vi befarar att sifforna är i underkant"

Problemet med barn som inte går till skolan i långa perioder har ökat på senare år. Kalla fakta berättade igår att under höstterminen 2017 var minst 5 500 svenska grundskoleelever borta minst halva terminen eller fyra veckor i följd. Frågan är vad skolan kan göra så att skolplikten uppfylls och barnen får den undervisning de har rätt till? Gäster: Malin Gren Landell, psykolog, expert på skolfrånvaro och har utrett frågan på regeringens uppdrag. Anki Sandberg, förbundsordförande Attention - en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet, det ena av två lärarfackförbund.

Prisas för sin forskning - så hjälpte Sverige judiska överlevare

På Norra judiska begravningsplatsen i Solna ligger 66 människor begravda, vars namn och livshistoria sedan länge glömts bort. De var förintelseöverlevare som kom till Sverige sommaren 1945 tack vare en humanitär insats som kallades de vita båtarna. Arkeologen Daniel Leviathan bestämde sig för att ta reda på vilka dessa människor var, och berätta deras historia. För sin forskning prisas han nu av Micaels Bindelfelds stiftelse, till minne av förintelsens offer.