Japan återupptar valjakt efter 30 år

Japan kommer att återuppta den kommersiella jakten av val i japanskt vatten. Landet har lämnat den Internationella valfångstkommissionen.