Skolmyndighet ändrar rutiner efter Kalla faktas inslag

Specialpedagogiska skolmyndigheten ändrar nu sina rutiner för att hjälpa så kallade “hemmasittare”. Generaldirektören Fredrik Malmberg säger till Lärarnas tidning att man ska börja söka upp skolorna med mest långvarig frånvaro bland eleverna och träffa samtliga skolchefer för hemmasittarna ska få rätt stöd.