Visste du det här om laviner?

Det finns tre olika typer av snölaviner. Här reder vi hur de olika lavinerna utlöses. Meteorolog Madeleine Westin förklarar!