Folkkära gäster på Bryggan

Tilde de Paula Eby. Daniel Norberg och Lill Lindfors besöker Renée i skärgården.

Modernas vaccin har 94 procents effektivitet

Moderna lämnar in ansökan om nödtillstånd om vaccin i EU och USA efter att nya tester tyder på att vaccinet har 94 procents effektivitet mot covid-19.

Program från TV4