50 år sedan John Lennons sängmanifestation

Det är 50 år sedan Beatlesmedlemmen John Lennon och hans fru Yoko Ono genomförde en legendarisk fredsmanifestation mot kriget i Vietnam. Paret spenderade sin smekmånad i sängen på ett hotellrum och lät världen följa med in.

Prisas för sin forskning - så hjälpte Sverige judiska överlevare

På Norra judiska begravningsplatsen i Solna ligger 66 människor begravda, vars namn och livshistoria sedan länge glömts bort. De var förintelseöverlevare som kom till Sverige sommaren 1945 tack vare en humanitär insats som kallades de vita båtarna. Arkeologen Daniel Leviathan bestämde sig för att ta reda på vilka dessa människor var, och berätta deras historia. För sin forskning prisas han nu av Micaels Bindelfelds stiftelse, till minne av förintelsens offer.