Marcus: "Sverige bäst i EU på att ligga"

Det är en månad kvar till EU-valet och därmed dags för del två i Marcus Oscarssons EU-valskola. Här visar han hur olika vi röstar i riksdagsval jämfört med EU-val och konstaterar att Sverige bidrar stort till bebistillverkningen inom EU.

Prisas för sin forskning - så hjälpte Sverige judiska överlevare

På Norra judiska begravningsplatsen i Solna ligger 66 människor begravda, vars namn och livshistoria sedan länge glömts bort. De var förintelseöverlevare som kom till Sverige sommaren 1945 tack vare en humanitär insats som kallades de vita båtarna. Arkeologen Daniel Leviathan bestämde sig för att ta reda på vilka dessa människor var, och berätta deras historia. För sin forskning prisas han nu av Micaels Bindelfelds stiftelse, till minne av förintelsens offer.