Rekordmånga granbarkborrar – ”Jätteallvarligt läge för skogsbruket”

Den fruktade granbarkborren tycks invadera södra Sverige – som befarat. Skogstyrelsens fällor visar så här långt rekordmängder av skadeinsekten och skogsägarna uppmanas nu att ge sig ut och omgående avverka angripen skog.