Många majbrasor ställs in – ”Jag har inte varit med om det förut”

På många håll i landet ställs kvällens majbrasor in på grund av brandrisken. TV4Nyheternas rundringning visar att det råder eldningsförbud i fem län.