Här sätter torkan stopp för majbrasorna

Eldningsförbud råder just nu i delar av södra och mellersta Sverige. På flera håll ställs kvällens majbrasor in på grund av den stora brandrisken.