Valborgarsfirande utan majbrasor

Brandrisken är just nu hög och på många ställen råder eldningsförbud. Byn Tväråbäck i Västerbotten har valt bort den traditionella valborgselden och väljer ett alternativ majbrasor.