Början på sidans innehåll

KLIMATLARM: ”Nu är det ruskigt bråttom”

2019-07-02 • 4 min 55 sek

Nya forskningsrön visar hur svårt - eller rentav omöjligt - det kommer att vara att nå de internationella klimatmålen om inte stora förändringar görs. I synnerhet om man bygger alla de fossildrivna kraftverk som planeras runtom i världen.
Per Klevnäs, från konsultfirman Material Economics, som läst den studie som publicerades i tidskriften Nature igår i detalj berättar att det krävs en drastisk förändring för att 1,5 gradersmålet ska nås.