Konflikten mella Iran och USA eskalerar

Irans beslag av den brittiskflaggade svenskägda oljetankern kommer efter en rad händelser i den eskalerande konflikten mellan Iran och USA. Maktkampen har hårdnat sedan USA drog sig ur kärnteknikavtalet förra året.

Program från TV4