Souvenirerna du bör undvika: ”Riskerar böter och fängelse”

Som turist kan du omedvetet bidra till illegal handel genom att ta med dig olagliga souvenirer hem. För att reda ut vilka souvenirer du bör akta dig för tog vi hjälp av Jonas Karlsson, sakkunnig på Tullverket, och Daniela Kalthoff, intendent på Naturhistoriska riksmuseet och en av de som bestämmer vad tullen ska beslagta.

Prisas för sin forskning - så hjälpte Sverige judiska överlevare

På Norra judiska begravningsplatsen i Solna ligger 66 människor begravda, vars namn och livshistoria sedan länge glömts bort. De var förintelseöverlevare som kom till Sverige sommaren 1945 tack vare en humanitär insats som kallades de vita båtarna. Arkeologen Daniel Leviathan bestämde sig för att ta reda på vilka dessa människor var, och berätta deras historia. För sin forskning prisas han nu av Micaels Bindelfelds stiftelse, till minne av förintelsens offer.